พม. โดย กรม ผส. ร่วมการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย 10 พื้นที่ กรุงเทพมหานคร

พม. โดย กรม ผส. ร่วมการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย 10 พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 82 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย 10 พื้นที่ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย 10 พื้นที่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาการกำหนดแผนการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทยใน 10 เขตพื้นที่ ปี 2566 และพิจารณาการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารเวลากลาง กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะกรรมการธนาคารเวลากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Meetings