พม. โดย กรม ผส. ร่วมเปิดงานประชาสัมพันธ์ “โครงการการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล”

พม. โดย กรม ผส. ร่วมเปิดงานประชาสัมพันธ์ “โครงการการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล”
วันที่ 21 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 74 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมเปิดงานประชาสัมพันธ์ “โครงการการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล”

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผุ้สูงอายุ เข้าร่วมเปิดงานประชาสัมพันธ์ “โครงการการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล” และรับฟังเวทีการเสวนา หัวข้อ “ทำไม...ต้องครอบครัวอุปการะ” จากนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้แทนผู้ขอรับอุปการะคนพิการ/คนพิการ โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ คนพิการ หน่วยงานภาคี สื่อมวลชน เข้าร่วมงานดังกล่าว