พม. โดย กรม ผส. ประชุมสรุปข้อสั่งการ รมว.พม. จากการประชุมผู้บริหารกระทรวง วันที่ 19 กันยายน 2565

พม. โดย กรม ผส. ประชุมสรุปข้อสั่งการ รมว.พม. จากการประชุมผู้บริหารกระทรวง วันที่ 19 กันยายน 2565
วันที่ 21 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 72 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ประชุมสรุปข้อสั่งการ รมว.พม. จากการประชุมผู้บริหารกระทรวง วันที่ 19 กันยายน 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน ทับทิมสยาม 703 ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมสรุปข้อสั่งการ รมว.พม. จากการประชุมผู้บริหารกระทรวง วันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามข้อสั่งการ รมว.พม. โดยมีผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

คลังภาพ