พม. โดย กรม ผส. ร่วมงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2565 หัวข้อ “กัญชาเสรี : ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน พลิกวิกฤต หรือ เพิ่มปัญหา”

พม. โดย กรม ผส. ร่วมงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2565 หัวข้อ “กัญชาเสรี : ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน พลิกวิกฤต หรือ เพิ่มปัญหา”
วันที่ 22 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 51 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2565 หัวข้อ “กัญชาเสรี : ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน พลิกวิกฤต หรือ เพิ่มปัญหา”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ในรูปแบบ Online และ On Site โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “กัญชาเสรี : ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน พลิกวิกฤต หรือเพิ่มปัญหา” และการอภิปรายแนวทางนโยบายสำหรับสมัชชาฯ และรับรองเสนอ โดยร่วมกันลงมติเพื่อนำเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหาและผลกระทบของกัญชาต่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้แทนเครือข่ายผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

คลังภาพ