พม. โดย กรม ผส. บริษัท Unicharm เข้าพบผู้บริหาร ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ

พม. โดย กรม ผส. บริษัท Unicharm เข้าพบผู้บริหาร ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ
วันที่ 23 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 67 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. บริษัท Unicharm เข้าพบผู้บริหาร ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พบคณะบริษัท Unicharm เพื่อหารือการดำเนินงานร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมอง และเสริมสร้างความเข็มแข็ง ในการทำงานด้านผู้สูงอายุร่วมกัน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ

คลังภาพ