พม. โดย กรม ผส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ในรูปแบบไฮบริด

พม. โดย กรม ผส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ในรูปแบบไฮบริด
วันที่ 23 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 404 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ในรูปแบบไฮบริด

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ และนางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ในรูปแบบไฮบริด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meetings ณ ห้องทำงานรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อยกระดับบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวหรือชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยมี นางสาวอาภา  รัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

คลังภาพ