พม. โดย กรม ผส. จับมือเมืองไทยยิ้ม บริการตรวจคุณภาพดวงตา ในงาน 20 ปี พม.

พม. โดย กรม ผส. จับมือเมืองไทยยิ้ม บริการตรวจคุณภาพดวงตา ในงาน 20 ปี พม.
วันที่ 30 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 542 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. จับมือเมืองไทยยิ้ม บริการตรวจคุณภาพดวงตา ในงาน 20 ปี พม.

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.45 น. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เยี่ยมชมบูธเมืองไทยยิ้ม บริการตรวจคุณภาพดวงตา โดย โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการเยี่ยมชมดังกล่าว ณ บริเวณ ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

คลังภาพ