พม. โดย กรม ผส. ร่วมงานวันปกรณ์ 65 ยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม

พม. โดย กรม ผส. ร่วมงานวันปกรณ์ 65 ยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม
วันที่ 30 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 121 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมงานวันปกรณ์ 65 ยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.45 น. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในวันปกรณ์ 65 ภายใต้งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลที่มีความทุ่มเทในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับสังคมไทย รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างสถาบันสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ให้เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในวงกว้างมากขึ้น โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ