พม. โดย กรม ผส. ร่วมจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

พม. โดย กรม ผส. ร่วมจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง
วันที่ 1 ต.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 148 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ร่วมจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล โดยภายในงานกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้ มุมสร้างสุข เติมรู้ เตรียมพร้อมก่อนวัยสูงอายุ การให้ความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการผู้สูงอายุ และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุ

คลังภาพ