พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2565

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2565
วันที่ 22 พ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 36 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2565 เพื่อพิจารณาอัตราการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนสำหรับส่วนของเงินสมาชิก พร้อมพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ปี 2566 และทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Cisco Webex Meetings

คลังภาพ