พม. โดย กรม ผส. ร่วมหารือกับพระครูวรรณพิพัฒน์ ดร. ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ และหารืองานนวัตกรรมในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรกับคณะอาจารย์จากจ

พม. โดย กรม ผส. ร่วมหารือกับพระครูวรรณพิพัฒน์ ดร. ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ และหารืองานนวัตกรรมในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรกับคณะอาจารย์จากจ
วันที่ 23 พ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 39 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมหารือกับพระครูวรรณพิพัฒน์ ดร. ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ และหารืองานนวัตกรรมในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรกับคณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมหารือกับพระครูวรรณพิพัฒน์ ดร. ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในประเด็นการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ การจัดงานมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ และงานอายุวัฒนมงคล 47 ปี พรรษา 27 พระครูวรรณพิพัฒน์ ดร. ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ได้ร่วมหารือนวัตกรรมในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร กับคณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทย โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

คลังภาพ