พม. โดย กรม ผส. ประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ ตามข้อสั่งการของ รมว พม.

พม. โดย กรม ผส. ประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ ตามข้อสั่งการของ รมว พม.
วันที่ 24 พ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 31 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ ตามข้อสั่งการของ รมว พม.

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 702 มณีเจ็ดแสง ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ ตามข้อสั่งการของ รมว พม. โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

คลังภาพ