พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2566

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 23 ม.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 66 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และนางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมฯ  พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายยอดยิ่ง ตวงหิรัญอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว