พม. โดย กรม ผส. ประชุมหารือทบทวนภารกิจงานของกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

พม. โดย กรม ผส. ประชุมหารือทบทวนภารกิจงานของกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
วันที่ 24 ม.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 91 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ประชุมหารือทบทวนภารกิจงานของกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 703 ทับทิมสยาม ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมหารือทบทวนภารกิจงานของกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการหารือดังกล่าว

คลังภาพ