พม. โดย กรม ผส. ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์รายการพูดตรงประเด็นในหัวข้อภารกิจ และการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ

พม. โดย กรม ผส. ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์รายการพูดตรงประเด็นในหัวข้อภารกิจ และการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
วันที่ 24 ม.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 78 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์รายการพูดตรงประเด็นในหัวข้อภารกิจ และการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องทำงานรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการพูดตรงประเด็น คลื่นวิทยุ FM. 96.0 ในหัวข้อภารกิจ และการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคุณ อรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการ

คลังภาพ