พม. โดย กรม ผส. ร่วมบันทึกเสียงสัมภาษณ์ในรายการขบวนการ สว สูงวัยไปต่อ ประเด็นหัวข้อภาพรวมภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ กลยุทธ และการดูแลบริการผู้สูงอายุ

พม. โดย กรม ผส. ร่วมบันทึกเสียงสัมภาษณ์ในรายการขบวนการ สว สูงวัยไปต่อ ประเด็นหัวข้อภาพรวมภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ กลยุทธ และการดูแลบริการผู้สูงอายุ
วันที่ 25 ม.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 62 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมบันทึกเสียงสัมภาษณ์ในรายการขบวนการ สว สูงวัยไปต่อ ประเด็นหัวข้อภาพรวมภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ กลยุทธ และการดูแลบริการผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 12.30 น. ณ ห้องทำงานรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ บันทึกเสียงสัมภาษณ์ในรายการขบวนการ สว สูงวัยไปต่อ ประเด็นหัวข้อภาพรวมภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ กลยุทธ และการดูแลบริการผู้สูงอายุ โดยมีคุณจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล เป็นผู้ดำเนินเรายการ ทั้งนี้การบันทึกเสียงสัมภาษณ์ดังกล่าวจะนำไปออกอากาศในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ผ่านทางสถานีวิทยุ FM. 96.00

คลังภาพ