พม. โดย กรม ผส. ร่วมงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร้านค้าในชุมชนการเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1

พม. โดย กรม ผส. ร่วมงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร้านค้าในชุมชนการเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1
วันที่ 17 มี.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 63 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร้านค้าในชุมชนการเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 12.45 น. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร้านค้าในชุมชนการเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมมอบวุฒิบัตรขอบคุณ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ P&G ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร้านค้าในชุมชนการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งมอบป้ายร้านค้าสหกรณ์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง จำกัด และร้านค้าสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) จำกัด อีกทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้แทนชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) และครัวเรือนเปราะบางในชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 พร้อมเยี่ยมชมร้านค้าสหกรณ์ฯ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) และบูธกิจกรรมขยะแลกของ P&G โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวรายงาน และนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ อีกทั้งมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 จังหวัดนนทบุรี

คลังภาพ