พม. โดย กรม ผส. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน"

พม. โดย กรม ผส. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 17 มี.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 144 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน"

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน" เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการสังคมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ และพลังของผู้สูงอายุ มีพื้นที่เป้าหมายในอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

คลังภาพ