พม. โดย กรม ผส. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการประกวดเชฟผัดไทย ในงานผัดไทย และของดีอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

พม. โดย กรม ผส. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการประกวดเชฟผัดไทย ในงานผัดไทย และของดีอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 17 มี.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 418 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการประกวดเชฟผัดไทย ในงานผัดไทย และของดีอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น.  นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการประกวดเชฟผัดไทย ในงานผัดไทย และของดีอำเภอวังทอง โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานที่ว่าการอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก