พม. โดย กรม ผส. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านดง พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง

พม. โดย กรม ผส. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านดง พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง
วันที่ 18 มี.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 76 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านดง พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านดง พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 69 ครัวเรือน และมอบประกาศนียบัตรแก่ อพม. เข้มแข็ง จำนวน 5 ราย โดยมี นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารกระทรวงเข้าร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก