พม. โดย กรม ผส. ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านพอเพียงสำหรับผู้มีรายได้น้อยฐานะยากจน

พม. โดย กรม ผส. ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านพอเพียงสำหรับผู้มีรายได้น้อยฐานะยากจน
วันที่ 18 มี.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 76 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านพอเพียงสำหรับผู้มีรายได้น้อยฐานะยากจน

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านพอเพียงสำหรับผู้มีรายได้น้อยฐานะยากจนในพื้นที่ จำนวน 1 หลัง แก่นางประไพ ปาดอนไพร ณ บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ 11 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

คลังภาพ