พม. โดย กรม ผส. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลบ้านพร้าว พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง

พม. โดย กรม ผส. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลบ้านพร้าว พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง
วันที่ 18 มี.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 71 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลบ้านพร้าว พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลบ้านพร้าว พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง และครัวเรือนที่ประสบวาตภัย มอบประกาศนียบัตรแก่ อพม. เข้มแข็ง และประชุมติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของศูนย์ฯ โดยมีนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และทีม One Home พม.ในพื้นที่เข้าร่วม ณ วัดบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก