พม. โดย กรม ผส. นิเทศงานติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น (ตำบลสำราญ)

พม. โดย กรม ผส. นิเทศงานติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น (ตำบลสำราญ)
วันที่ 26 พ.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 164 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. นิเทศงานติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น (ตำบลสำราญ)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นิเทศงานติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น (ตำบลสำราญ) เพื่อนิเทศงานด้านการเงินการคลังและควบคุมภายใน และโครงสร้างอัตรากำลัง พบปะ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง พม. และให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมนิเทศงานดังกล่าว ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คลังภาพ