พม. โดย กรม ผส. หารือประเด็นการพิจารณากระบวนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม

พม. โดย กรม ผส. หารือประเด็นการพิจารณากระบวนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม
วันที่ 26 พ.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 40 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. หารือประเด็นการพิจารณากระบวนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 703 ทับทิมสยาม ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เป็นประธานหารือประเด็นการพิจารณากระบวนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมหารือดังกล่าว

คลังภาพ