พม. โดย กรม ผส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 21

พม. โดย กรม ผส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 21
วันที่ 26 พ.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 55 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 21

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 21 โดยมี นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 A อาคารกระทรวง พม.

คลังภาพ