พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) หารือเตรียมความพร้อม ซักซ้อมการมอบนโยบายการบริหารกระทรวง พม. ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) หารือเตรียมความพร้อม ซักซ้อมการมอบนโยบายการบริหารกระทรวง พม. ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 18 ก.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 655 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) หารือเตรียมความพร้อม ซักซ้อมการมอบนโยบายการบริหารกระทรวง พม. ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมความพร้อม ซักซ้อมการมอบนโยบายการบริหารกระทรวง พม. ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายโอภาศ  ศรีฉันทะมิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 12 แห่ง ผู้อำนวยกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meetings ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม.