กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมการประชุมประจำปี 2566 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมการประชุมประจำปี 2566 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
วันที่ 18 ก.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 334 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมการประชุมประจำปี 2566 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2566 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง "Transitioning Thailand : Coping with the Future" เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 รวมทั้งสะท้อนประเด็นความเสี่ยงของการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต ผ่านเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ "Inclusive Green Growth Transition" เพื่อพิจารณาแนวทางการรับมือและพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ณ ห้องสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ