กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี
วันที่ 18 ก.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 553 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี

 

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ณ ห้องวรพากษ์พินิจ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร

คลังภาพ