พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมพิธีแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไป ข้อ 26 ว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อมฯ

 พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมพิธีแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไป ข้อ 26 ว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อมฯ
วันที่ 18 ก.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 50 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมพิธีแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไป ข้อ 26 ว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การร่วมแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไปข้อที่ 26 ว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เด็กและเยาวชน ในประเด็นสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไป ข้อ26 ว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อมฯ ทั้งนี้​ นางสาวแรมรุ้ง​ วรวัธ​ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เครือข่ายภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคเอกชน มูลนิธิ ผู้แทนเด็กเยาวชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมดรุณวิถี ชั้น 11 Zone B กรมกิจการเด็กและเยาวชนและผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting