กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 13/2566

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 13/2566
วันที่ 19 ก.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 420 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 13/2566
 

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 13/2566 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ ประสบความเดือดร้อน ซึ่งจะช่วยเหลือเป็นเงินไม่เกินวงเงินครั้งละ 3000 บาท และจะช่วยได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อคนต่อปี โดยมี นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 707 เสริมทรัพย์ ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings

คลังภาพ