สรุปการมอบนโยบายโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สรุปการมอบนโยบายโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 10 ต.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 613 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

ความพอใจในการทำงานของทีมงาน @กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อประชาชน พึงพอใจในการทำงานของพวกเราชาวพม.
และการที่ประชาชนจะพึงพอใจการทำงานของพวกเราได้ มาจากการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ทำได้จริง และ เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ‘ทุกวัย’ และนโยบายที่ผมได้กล่าวไปในวันที่ 19 กันยายน นี้
จะเป็นกรอบการทำงานของพวกเรา เป็นตัวอย่างนโยบายในอีก 4 ปีข้างหน้า 4 ปีหลังจากนี้ ผมขอปวารณาตัว ทำงานให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้นำและที่พึ่งของประชาชนทุกคน เข้าถึงโอกาสและการคุ้มครองทางสังคม ที่นำไปสู่หลักประกันและความมั่นคงในชีวิต

คลังภาพ