กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง พม.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง พม.
วันที่ 17 พ.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 404 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง พม.

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง พม. ภายใต้แนวคิด "พม. พอใจ ให้ทุกวัยพึงพอใจใน พม." และ "พม. หนึ่งเดียว" ร่วมกับทีม One Home พม. 7 จังหวัดภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี สงขลา นราธิวาส สตูล ตรัง และพัทลุง) โดยมี นายนิกร จำนง ประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.พม. นายกนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.พม. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา