กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมเวทีประชาคมสมาชิกนิคมสร้างตนเองและราษฎรในพื้นที่ พร้อมลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองกระเสียว จ.สุพรรณบุรี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมเวทีประชาคมสมาชิกนิคมสร้างตนเองและราษฎรในพื้นที่ พร้อมลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองกระเสียว จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 19 พ.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 123 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมเวทีประชาคมสมาชิกนิคมสร้างตนเองและราษฎรในพื้นที่ พร้อมลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองกระเสียว จ.สุพรรณบุรี

 

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.15 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเวทีประชาคมสมาชิกนิคมสร้างตนเองและราษฎรในพื้นที่ พร้อมลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อพัฒนาให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น นำโดย​ ศาสตราจารย์​ กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และราษฎรในพื้นที่ รวม​ 130 คน เข้าร่วม ณ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี