พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)ประชุมคณะกรรมการช่วยพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการประเมินบุคคลในการประเมินตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ ครั้งที่ 1/2566

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)ประชุมคณะกรรมการช่วยพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการประเมินบุคคลในการประเมินตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 20 พ.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 107 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)ประชุมคณะกรรมการช่วยพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการประเมินบุคคลในการประเมินตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ ครั้งที่ 1/2566

 

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการประเมินบุคคลในการประเมินตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณากำหนดวันที่ส่งผลคะแนนในการประเมินบุคคล โดยมี นางตะติยา ไกรศรศรี เลขานุการกรม พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meetings ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 706 มงกุฎทอง ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ

คลังภาพ