กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดโจทย์ในโครงการ JUMP THAILAND  HACKATHON ประจำปี 2567

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดโจทย์ในโครงการ JUMP THAILAND  HACKATHON ประจำปี 2567
วันที่ 12 ก.พ. 2567 | ผู้เข้าชม 67 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดโจทย์ในโครงการ JUMP THAILAND  HACKATHON ประจำปี 2567

 

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดโจทย์ในโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดย​ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้อง Training 6 ชั้น 11 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก อารีย์ กรุงเทพฯ
 

คลังภาพ