กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง บ้านมาดี จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง บ้านมาดี จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 14 พ.ค. 2567 | ผู้เข้าชม 108 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง บ้านมาดี จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พร้อมรับฟังสภาพปัญหาและให้คำแนะนำการดำเนินงานของสถานประกอบการฯ โดยมี นางมาดี อยู่ยั่งยืน ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ บ้านมาดี ให้การต้อนรับ ณ บ้านมาดี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คลังภาพ