กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ ด้านสวัสดิการกลุ่มเปราะบาง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ ด้านสวัสดิการกลุ่มเปราะบาง
วันที่ 15 พ.ค. 2567 | ผู้เข้าชม 71 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ ด้านสวัสดิการกลุ่มเปราะบาง

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ ด้านสวัสดิการกลุ่มเปราะบาง เพื่อพิจารณาการจัดทำรายละเอียดและข้อมูลประกอบข้อเสนอนโยบายสวัสดิการโดยรัฐด้านสวัสดิการเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และพิจารณากรอบระยะเวลาในการนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 กระทรวง พม.

คลังภาพ