กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินคัดเลือกทีมแข่งขันโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2024

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินคัดเลือกทีมแข่งขันโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2024
วันที่ 27 พ.ค. 2567 | ผู้เข้าชม 139 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2024

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้เชี่ยวเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินในโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2024 ซึ่งจัดการแข่งขันโดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมกันพัฒนาไอเดียนวัตกรรมเพื่อช่วยหาแนวทางแก้ปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โจทย์ “เราจะนำ Digital Technology มาเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุและคนพิการได้อย่างไร” โดยมี  นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ นางลัดดา สุทนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และผู้แทนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นกรรมการ ณ ห้อง Training 5-6 ชั้น 11 เพิร์ลโดม อาคารเพิร์ล แบงค๊อก กรุงเทพมหานคร