กิจกรรมล้างมืออย่างถูกวิธี และกิจกรรมหัวหอมแดงต้านไข้หวัด

กิจกรรมล้างมืออย่างถูกวิธี และกิจกรรมหัวหอมแดงต้านไข้หวัด
วันที่ 30 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 89 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยงานพยาบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง และผู้สูงอายุ กลุ่ม A อาคารสวัสดิผล ทำกิจกรรม แนะนำการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แบบสเปรย์/เจล อย่างถูกวิธี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องสรรพคุณของการกินหัวหอมแดงสด เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัด ประโยชน์ของหอมแดงช่วยแก้ไข้หวัด รักษาอาการคัดจมูก หายใจติดขัด ลดน้ำมูก และลดไข้ได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีผู้สูงอายุเข้าร่วมจำนวน 20 คน