พลิกตะแคงตัวผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มติดเตียง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทุก 2 ชั่วโมง

พลิกตะแคงตัวผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มติดเตียง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทุก 2 ชั่วโมง
วันที่ 30 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 95 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคโดยงานพี่เลี้ยง พลิกตะแคงตัวผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มติดเตียง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทุก 2 ชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนเตียงพลิกตะแคงตัวไฟฟ้าจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับและเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถให้ผู้สูงอายุสุขสบายยิ่งขึ้น