งานพยาบาล ประสานสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ผ่านระบบไลน์

งานพยาบาล ประสานสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ผ่านระบบไลน์
วันที่ 30 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 122 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยงานพยาบาล ประสานสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ผ่านระบบไลน์ เพื่อขอรับยาผู้สูงอายุทางไปรษณีย์ และรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)