โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา

โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา
วันที่ 14 มี.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 366 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา (องค์กรสาธารณประโยชน์)
เปิดรับสมัครนักเรียน รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 (เรียนฟรี)
คุณสมบัติของผู้เรียน
- มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
- ช่วยเหลือตนเองได้
- ต้องการเรียนรู้ และสมัครเรียนด้วยความสมัครใจ
ระยะเวลาการเรียน
- หลักสูตร 240 ชั่วโมง 
- เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
- สถานที่เรียน โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา (วัดทองบน ถนนพระราม 3)
- ผู้สำเร็จการเรียนครบตามหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2565
- สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา (ภายในวัดทองบน พระราม 3)
- สอบถามเพิ่มเติม โทร. 092-721-4167 , 092-966-2291 , 094-490-4995