10 วิธีง่ายๆ ในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (สศส.)

10 วิธีง่ายๆ ในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (สศส.)
วันที่ 22 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 77 ครั้ง | โดย กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ