ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 48 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)