จุดประสงค์ของการใช้งานอินเตอร์เน็ตในกลุ่มผู้สูงวัย

จุดประสงค์ของการใช้งานอินเตอร์เน็ตในกลุ่มผู้สูงวัย
วันที่ 5 ส.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 80 ครั้ง | โดย กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ สคส

กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ สคส.