สารให้ความหวานแบบไหน เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน

สารให้ความหวานแบบไหน เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน
วันที่ 22 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 40 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)