เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย จ้างคนดูแลที่บ้าน - สถานดูแลผู้สูงอายุ (สศส.)

เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย จ้างคนดูแลที่บ้าน - สถานดูแลผู้สูงอายุ (สศส.)
วันที่ 30 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 719 ครั้ง | โดย กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ