การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยใช้ดนตรีพื้นบ้านล้านนา (สศส.)

การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยใช้ดนตรีพื้นบ้านล้านนา (สศส.)
วันที่ 22 พ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 87 ครั้ง | โดย กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ