กองทุนผู้สูงอายุขอเสนอผู้สูงอายุที่มีไฟในการประกอบอาชีพ "คุณป้าจินดา โพธิ์ทอง อายุ 81 ปี " ประธานโครงการสุขภาพกาย-ใจดี มีอาชีพขยายภูมิปัญญา นำพาวัฒนธรรมประเพณีดีงาม จังหวัดลำปาง

กองทุนผู้สูงอายุขอเสนอผู้สูงอายุที่มีไฟในการประกอบอาชีพ
วันที่ 10 มี.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 259 ครั้ง | โดย กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ