การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ​ ปี 2565

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ​ ปี 2565
วันที่ 24 ต.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 553 ครั้ง | โดย กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

ย้ำอีกครั้ง! รีบไปยืนยันตัวตน (ธนาคารกรุงไทย)+ผูกพร้อมเพย์ (ธนาคารอะไรก็ได้)  การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ​ ปี 2565

ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เงินเพิ่ม คนละ 100 บาท 6 เดือน = คนละ 600 บาท

วิธีการดำเนินการเพื่อรับเงิน

1. ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยและผูกพร้อมเพย์ (ธนาคารอะไรก็ได้) กับเลขบัตรประชาชน (เงินจะโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น)

2. ผู้สูงอายุ (ป่วย/ติดเตียง/พิการ) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการยืนยันตัวตนแทนได้ เพื่อรับเงินผ่านบัญชีของผู้ที่ได้มอบอำนาจ ได้ที่ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือขอรับที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และยื่นเอกสารได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ภายในวันที่ 17 พ.ย. 2566

*สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่ไม่เคยยืนยันตัวตน และผูกพร้อมเพย์ เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในตารางนะคะ